Handel i obrót zwierzętami

WYMAGANIA

  • Ustawa o z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1967 ze zm.)

link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040690625

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 790)

link do rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081220790

  • Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2019 r. poz. 475)

link do ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040160145

Masz pytania?
(18) 266 23 61
sekretariat@piwnowytarg.pl