KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W NOWYM TARGU

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno Klientów jak i Pracowników, podjęto decyzję o ograniczeniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Targu.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery telefonów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu
Os. Bereki 19
34-400 Nowy Targ

  • SEKRETARIAT -18 266 23 61
  • POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII – 570 105 123
  • Z-CA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII- 696 065 112

email: sekretariat@piwnowytarg.pl
ePUAP: piwnowytarg/skrytka

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych działów będzie możliwy:

w uzasadnionych przypadkach,

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach PIW w Nowym Targu za wyjątkiem wyznaczonych stref, tj:

• Dziennika Podawczego
Uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego jednocześnie obsługiwany będzie tylko jeden Klient.
Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt.

Dziękuję za wyrozumiałość.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu
Krzysztof Gałązka